PERPA TERCÜME

Hukuki Tercüme

Hukuki Tercüme

Hukuki tercüme yasal sorumluluğun en üst düzeyde olduğu tercüme türüdür. Hukuk alanında yapılan tercümelerde genelde mahkemeye sunulan evraklar ya noter onaylı veya yeminli olarak istenir. Eğer tercüme hizmeti alacaksanız ve vereceğiniz kurum yeminli hukuki tercüme istiyorsa yapacağınız tek şey bizimle iletişime geçmek olacaktır. Hukuki metinler oldukça resmi ve ağır metinler olduğu için bu alanda yapılan tercümelerin oldukça titizlik ile gerçekleştirilmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

Özellikle dış bağlantılı şirketlerin tercih ettikleri hukuki tercümanlık büroları bünyelerinde bulunan uzman tercümanlar ile mahkeme kararları, uygunluk belgeleri, sözleşmeler, tanık ifadeleri, uzman raporları, patentler ve fikri mülkiyet belgeleri, yıllık raporlar, lisanslar, kayıt belgeleri, hakem çözümü, pazarlama ve satış anlaşmaları, hukuki yazışmalar, kanun ve yönetmelikler, beyanname, iş sözleşmesi, vekaletnameler, işçi- işveren ilişkileri yazıları gibi her çeşit yasal belgenin çevirisi konusunda hizmet vermeye yetkilidirler.

Hukuki tercümelerin tercüme büroları için en büyük önemi belgede ya da metinde herhangi bir yanlışlık olması durumunda hatanın tercüme bürosunun ya da tercümanın sorumluluğunda olmasıdır. Çünkü bu tercüme türü resmi bir evrak niteliğindedir ve yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilir.

Hukuk dili her ülkede ve dilde kendine özgü bir yapıya sahiptir. Anadilimizde dahi olsa hukuki içerikli bir metni anlamakta güçlük çektiğimiz olur. Bunun nedeni hukuki metinlerin toplumların yüzlerce yıllık gelişimi içerisinde bu gelişmeye paralel olarak ortaya çıkması ve yasaların buralardan gelen kavramlarla ifade edilerek yazılmasıdır.

Dolayısıyla hukuki tercüme en zor çeviri alanlarından biridir ve İngilizce gibi yaygın bir dilde dahi bu zorluk geçerlidir.

TOP