PERPA TERCÜME

Akademik Tercüme

Akademik Tercüme

Akademik Tercümeler Teorik ve teknik bilimlerden sanata ve uç noktalardaki bilim dallarına kadar bir çok konuda kaleme alınırlar.  Akademik bir metnin çevirisi hazırlanırken sadece tek bir engelle karşılaşılmaz. Sadece iyi bir planlama ile bu engellerin ne olduğunu önceden tespit etmek ve hepsine cevap vermek gerekir. Doğası gereği akademik makaleler başka bir dile çevrilmek istenince karşımıza bazı ciddi zorluklar çıkarabilir. Bu metinler bazı zamanlarda çevirmene bile meydan okuyabilirler.  Çünkü bazı akademik makalelerin alanları daha karmaşık konuları kapsar. Bir akademik çeviri, asıl metnin bir açıklaması değildir, aksine, belgenin gerçekte söylediği şeyin farklı bir dile, doğru bir şekilde çevrilmiş halidir. Tüm çevirmenler ne kadar titizlik gösterse de bu akademik metinlerin kendi başlarına farklı bir seviyede uzmanlık gerektirdiği gerçeğini değiştirmez.

Akademik alanda gerekli olan kısaca liseler ve üniversitelerdeki (lisans, yüksek lisans, master, doktora vb.) öğrenciler, öğretim görevlileri tarafından yapılması talep edilen araştırma, tez, bitirme tezi veya özel ilgi amaçlı tercümelerdir. Örneğin ödev tercümesi/çevirisi, bitirme tezi tercümesi/çevirisi, raporların tercümesi/çevirisi, araştırmaların tercümesi/çevirisi, dönem ödevlerinin tercümesi/çevirisi, akademik konulu kitapların tercümesi/çevirisi, eğitim makaleleri ve yazıların tercümesi/çevirisi bu kapsamda ele alınır.

Akademik Tercümeler genellikle, akademik araştırmalarda, akademik diplomalar ve tavsiye mektuplarında, her konuda yüksek lisans tezlerinde, doktora tezlerinde, akademik projelerde, akademik makalelerde, akademik ödevler ve sunumlarda, sosyal bilimler, fen bilimler, eğitim bilimleri, sağlık bilimleri, güzel sanatlar ve aynı zamanda ise, tıp ve eczacılık gibi alanlarda akademik tercüme hizmetleri alabilirsiniz. Akademik çeviri tercüme fiyatları nasıl olmaktadır; akademik çeviriler ve tercüme bilindiği üzere oldukça titizlik ve deneyim gerektiren önemli bir tercüme alanı olmaktadır

TOP